INICIA INDAGATORIA A EXPRESIDENTE DE COLOMBIA POR PRESUNTO SOBORNO DE TESTIGOS